Wat is een SSL Certificaat?

Wat is een SSL Certificaat?

Voor een SSL verbinding heeft een webserver een SSL certificaat nodig. Het certificaat zorgt voor de versleuteling (encryptie) van de verbinding en voor het valideren van de identiteit van een website. Het certificaat bevat onder andere informatie over:

- De certificaathouder
- Het domein
- De naam van de Certificate Authority (CA) die het certificaat heeft uitgegeven
- Het root certificaat
- Het land waarin het certificaat is uitgegeven
- De geldigheidsduur

Een certificaat bestaat altijd uit een Public key en een Private key. Na een correcte installatie toont het certificaat https:// en het bekende hangslotje in de url-balk van de browser. Bij EV SSL certificaten wordt ook de organisatienaam getoond in een groene url-balk.

Bekijk ook

Wat is een eigen IP?

4 jaar geleden

Wat is Wordpress?

4 jaar geleden

Wat is een Sidebar?

4 jaar geleden

Wat is een FUP?

4 jaar geleden

Wat is Google Analytics?

4 jaar geleden